ПРОЦЕС ЛІКУВАННЯ CLI ЗА ДОПОМОГОЮ КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ (СТОВБУРОВІ КЛІТИНИ КІСТКОВОГО МОЗКУ)

1.    Місце втручання у області крила клубової кістки повинно бути очищеним та дезінфікованим, операційне поле необхідно покрити стерильним хірургічним покриттям, розміщеними у відповідності до стандартної клінічної практики. Під час втручання вимагається спостереження за життєвими показниками, включаючи неінвазивне вимірювання артеріального тиску, серцебиття та насичення киснем tcpO2. Кістковий мозок забирається при інтравенозному наркозі.

2.    Кістковий мозок забирається з обох крил клубової кістки з використанням стандартної техніки пункційної аспірації. Загалом забрано 240 мл кісткового мозку у малих аліквотах (10-30 мл). Забраний кістковий мозок переноситься у пробірку для забору кісткового мозку, котра містить антикоагулянтний розчин та 2 мл нефракціонованого гепарину, що містить 2000 ОД/мл.

3.    Етап фракціонування використовує градієнтне дензитне центрифугування, метою якого являється розподілення різних частин кісткового мозку, включаючи лейкоцити, тромбоцити та еритроцити.

4.    У кожній оброблюваній пробірці можна обробити 60 мл аспірату та отримати так 7-10 мл кінцевого концентрату. По цій причині можливо приготувати концентрат загальним об’ємом 40 мл для трасплантації.

 

ОПИСАННЯ МЕТОДУ – КЛІТИННА ТЕРАПІЯ:

Метод використовує диференційний потенціал дорослих стовбурових клітин та їх здатність створювати нові кровоносні судини процесом неоангіогенезу (неоваскуляризації). Метою є викликати ангіогенез та васкулогенез, котрі б перешкоджали прогресуванню ішемії та гипоксії, покращили кровообіг та обмін речовин, а цим самим  перешкодили прогресуванню CLI до необхідності ампутації кінцівки. Ця дія застосовується, наприклад, при загоєнні ран, коли ефектом гормону росту, що відноситься до ряду VGF, відбудеться стимуляція перицитів, клітин гладких м’язів та ендотеліальних клітин, з слідуючим утворенням нової судини. Клітини, котрі можливо використати, можна здобути з жирової тканини, зкісткового мозку, крові з пуповини, тканевого інженерингу, з менструальної крові та ін.

Метод працює також з передбаченням артеріогенезу – ростом колатералій – тобто трансформації попередньо існуючих колатералій у форму функціонуючих колатералій, що мають змогу компенсувати втрату великих закупорених артерій. Початковий діаметр малих, на початковій стадії неперфузійних артеріол, може збільшитись у процесі артеріогенезу аж у 20 разів.

Артеріогенез є механічно викликаний підвищеним тиском на зрізі, що слідує після оклюзії великої артерії. Проліферація колатерального ендотелію починається апрегуляцією молекулами клітинної адгезії та вилученням цитокінів, що веде до залучення та периваскулярної імміграції моноцитів, диференційованих з кісткового мозку.

Наступним доведеним механізмом є проліферація, міграція та ремоделяція судинної стінки. Моноцитарні клітини, що походять з кісткового мозку вилучають фактори росту, визначають матрицю протеазу, а на пізньому етапі також фактори, що стабілізують судини. При достатній кількості клітин з кісткового мозку, що беруть участь у артеріогенезі у периваскулярному просторі, для дозрівання  колатеральної мережі артерій необхідно ~6 – 8 тижнів. Техніка Harvest BMAC при прямій траснплантації концентрату ядрових клітин з кісткового мозку дуже точно повторює фізіологічні репараційні механізми, котрі відбуваються під час ішемічної хвороби.