Tam, kde zlyháva klasická liečba pri záchrane ťažko poškodenej končatiny, ponúka sa, v prísne indikovaných prípadoch, použitie nového liečebného postupu, spočívajúceho v aplikácii mononukleárnych buniek z autológnej kostnej drene (BM-MNC) do najviac postihnutých miest. 


Nová liečebná metóda

Našťastie sa svet medicíny neustále mení – vedci vyvíjajú nové vakcíny a lieky, objavujú sa nové technológie, lekári majú k dispozícii nové a dokonalejšie metódy liečby. Inovatívnou oblasťou je regeneratívna medicína, ktorá využíva ľudské bunky a tkanivá k liečbe, obnove alebo náhrade funkcie poškodených orgánov, tkanív a buniek a zahŕňa tak celý rad rôznych technológií, vrátane bunkovej terapie.

Tam, kde zlyháva klasická liečba pri záchrane ťažko poškodenej končatiny, ponúka sa, v prísne indikovaných prípadoch, použitie nového liečebného postupu, spočívajúceho v aplikácii mononukleárnych buniek z autológnej kostnej drene (BM-MNC) do najviac postihnutých miest. Výsledky ukazujú, že sa jedná o účinnú metódu, ktorá môže odvrátiť amputáciu a navrátiť ťažko chorých späť do aktívneho života.

Na základe doterajších celosvetových výsledkov trpí kritickou ischémiou dolných končatín 1 – 5% pacientov s ischemickou chorobou.

Najvyšší výskyt je pozorovaný u pacientov s diabetom, čo zodpovedá približne počtu 100.000 vysokých amputácií vykonaných v krajinách EU a v USA.

Klinické testy potvrdili úspešnosť liečby pomocou vlastných kmeňových buniek z kostnej drene pacienta.

Doterajšie nádejné výsledky aplikovaného výskumu preukazujú, že bunky z kostnej drene pacienta dokážu podporiť novotvorbu ciev a obnoviť cirkuláciu uzavretého cievneho systému končatín. Bunky a tkanivá pacienta tak dokážu naštartovať hojenie u pacienta s kritickou ischémoiu dolných končatín a zachrániť diabetickým pacientom ich končatinu.